• Với những tổ chức muốn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp độc lập, chúng tôi cung cấp các chương trình chuyển giao kinh nghiệm về đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam như: cách thúc đẩy khởi nghiệp, không gian làm việc,… Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ liên kết với mạng lưới đầu tư của VSV, qua đó giúp các bạn khởi động ngay các chương trình của mình.

     

    Nếu bạn cần sự giúp đỡ để bắt đầu các chương trình của mình, hãy để lại câu hỏi cho chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn một cách sớm nhất có thể.

All Posts
×